Športová televízia
Športová televízia

Žiť svoj čas

Filmový medailón o živote a diele akad. maliara Jána Mudrocha.