Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Domček so záhradkou

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky
Medziľudské vzťahy v rodine s akcentom na vzťah k deťom. Televízna hra s kriminálnou zápletkou.