Slovenské ľudové hudobné nástroje \ Detské zvukové hračky

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o detských hudobných nástrojoch.