Z operety do operety

Vhodné pre všetkých
Pásmo operetných árií a melódií v podaní sólistov a baletu Národného divadla a Novej scény v Bratislave.