Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ceny Pamäti národa

Priamy prenos z odovzdávania Cien Pamäti národa piatim laureátom, statočným ľudom z Česka a Slovenska. Galavečer z Národného divadla v Prahe.