Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Ceny Pamäti národa

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos z odovzdávania Cien Pamäti národa piatim laureátom, statočným ľudom z Česka a Slovenska. Galavečer z Národného divadla v Prahe.
Každý rok, 17. novembra, občianske združenie Post Bellum slávnostne udeľuje Ceny Pamäti národa ľuďom, ktorí v jednej chvíli svojho života preukázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová. Tohoročnými laureátmi sú Květoslava Bartoňová, Leonid Levko Dohovič, Hana Truncová, Alžbeta Vargová a Jarmila Weinbergerová.