HiSTORY

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Nečakané súvislosti dejín
Dňom tohto týždňa je 17. apríl. Martin Luther /1521 / a Alexandea Dubček /1969/. Ich život oddeľujú storočia, ale spája ich túžba po zmene. Obaja chceli zreformovať spoločenský systém. Martin Luther katolícku cirkev a Alexander Dubček komunizmus.