HiSTORY

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Nečakané súvislosti dejín
Dnešné HiSTORY bude o dvoch dvadsiatych prvých augustoch, ktoré spája jedno slovo – okupácia. 21. augusta 1942 sa začala bitka o Stalingrad. 21. augusta 1968 vojská Varšavskej zmluvy prekročili hranice Československa. Počas Veľkej vlasteneckej vojny ruskí vojaci vyháňali okupantov. Počas Pražskej jari sa nimi stali.