50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

HiSTORY

Vhodné pre všetkých HD
Nečakané súvislosti dejín
Dňom tohto týždňa je 14. december. Témou sú hranice ľudských možností. 14. decembra v roku 1782 uskutočnili bratia Montgolfierovci prvý neverejný pokus s teplovzdušným balónom. 14. decembra v roku 1911 dosiahol Roald Amundsen ako prvý človek Južný pól.