HiSTORY

Nevhodné do 12 rokov HD
Nečakané súvislosti dejín
Dnes dokážeme, že inter arma silent musae - medzi zbraňami mlčia múzy. 19. augusta 1936 zastrelili slávneho španielskeho básnika Federica Garciu Lorcu. V ten istý deň sa v Moskve začali stalinské procesy, ktoré aj v Rusku pripravili o život mnohých umelcov. Medzi nimi aj spisovateľa Issaca Babeľa. Dvoch umelcov, ktorí milovali slobodu, zabili milovníci totality.