Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

HiSTORY

Vhodné pre všetkých HD
Nečakané súvislosti dejín
Dňom tohto týždňa je 29.augusta. Jedna udalosť trvala dve hodiny, druhá dva mesiace. Ale obe nás poznačili na mnoho rokov. 29. augusta 1526 - Bitka pri Moháči sa rýchlo skončila. 29. augusta 1944 - Slováci povstali proti fašizmu. Začalo SNP.