Bašta

Nevhodné do 12 rokov
Prvá časť televízneho triptychu nakrúteného podľa divadelnej hry Petra Karvaša je situovaná do rokov 1525-1527, do obdobia baníckeho povstania v baníckej pevnosti v Ľubietovej.