Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Bašta

Nevhodné do 12 rokov
Druhá časť televízneho triptychu nakrúteného podľa divadelnej hry Petra Karvaša sa odohráva v roku 1849 v čase hurbanovsko-štúrovského povstania v baníckej pevnosti v Ľubietovej.