Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Bašta

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Druhá časť televízneho triptychu nakrúteného podľa divadelnej hry Petra Karvaša sa odohráva v roku 1849 v čase hurbanovsko-štúrovského povstania v baníckej pevnosti v Ľubietovej.