Bašta

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Záverečná časť televízneho triptychu nakrúteného podľa divadelnej hry Petra Karvaša sa odohráva v roku 1944 v baníckej pevnosti v Ľubietovej.