Šťastie zberateľov

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Televízna adaptácia novely z obdobia inflácie v Nemecku po 1.svetovej vojne, ktorej hlavnou myšlienkou je, že existujú aj iné hodnoty ako len zháňanie peňazí a predmetov, ktoré reprezentujú bohatstvo.