Školský klub

Vhodné pre všetkých HD
Školský klub, v ktorom učitelia predstavia žiakom prvého stupňa zaujímavou a hravou formou učivo z oblasti slovenčiny, vlastivedy, matematiky a prírodovedy.