Fenomén21
Fenomén21

Dialóg s planétou

Vhodné pre všetkých HD
Séria rozhovorov s dokumentaristom Pavlom Barabášom o krásach slovenskej prírody a našich tradíciách.
Potichu sa rozhliadnite po Tatrách a nechajte unášať svoje myšlienky. Možno sa dotknete poznania, ako všetko so všetkým na tomto svete súvisí. A možno pochopíte aj svoju zodpovednosť za zachovanie divočiny, ktorá by tu mala ostať pre budúce generácie akoby zamrznutá v čase.