Dialóg s planétou (Tradícia ako dar)

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Séria rozhovorov s dokumentaristom Pavlom Barabášom o krásach slovenskej prírody a našich tradíciách.
Kultúrna tradícia je pre každý národ signifikantná. Preberá ju od predkov, zveľaďuje ju a posúva svojim nasledovníkom. Je veľmi rôznorodá, mení sa, zlučuje i vyčleňuje sa. Pre človeka je esenciou bytia. Pavol Barabáš pochodil kus sveta, spoznal mnoho krajín a zachytil rôzne kultúry i etniká s vyhasnutými očami. Mnohé už prišli o svoje jedinečné tradície a stratili vzťah k svojej zemi. Cestovanie paradoxne pomáha odhaľovať to vzácne doma. Inak sa človek začne dívať na vlastné hodnoty krajiny a národa, ktoré sú pre svoju blízkosť často neviditeľné. Sú ale esenciou bytia každého z nás. Svetozár Stračina hľadal a zachytával esenciu, ktorá národ združuje, ktorá mu dáva pocit spolupatričnosti a jednoty. To krehké, čo utvára ľudské spoločenstvo. Výstižne to povedal: "Tradičnú kultúru môžem akceptovať, alebo nevšímať si ju. Tým ale ochudobním iba seba, lebo ona bude tradíciou ďalej. Ja ostanem bezdomovcom, ostanem iba človekom do počtu. No takí ľudia do počtu sa dajú ľahko ovládať, dajú sa ľahko riadiť."