Môj zvierací miláčik I

Vhodné pre všetkých HD
Britský cyklus o domácich zvieracích miláčikoch.
Televízny program pre deti, nám predstaví širokú škálu zvieratiek, ktoré ľudia v domácnostiach a na dvoroch chovajú. V každej časti navštívia odborníci na zvieratká Rory a Ferne jedného detského kamaráta a ten nám ukáže svojho zvieracieho miláčika. Najprv sa dozvieme jeho správny názov, vlastnosti a charakteristiky. Potom sa pozrieme na to, ako sa o neho stará a aká je jeho potrava. Napokon nám kamaráti predvedú, akú radosť a prospech nám zvieratko prináša. Cieľom tohto programu je poukázať na to, že domáce zvieratko si vyžaduje obrovskú starostlivosť a pozornosť, no zároveň to všetko vráti obrovskou láskou a nehou, ktorú nám dáva.