Svetlá nad prístavom

Trojdielny film z prostredia železničnej prekládkovej stanice Čierna nad Tisou