Inscenované pesničky

Nevhodné do 12 rokov HD
Hudobno-zábavný program s populárnymi piesňami.