Zlatý mamut

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Úsmevná paródia na festivaly populárnej hudby.