EURO 2020
EURO 2020

Osobnosti slovenskej hudby

Vhodné pre všetkých
Kapitoly o živote a tvorbe Gejzu Dusíka tak, ako sa zachovali v archívoch Slovenskej televízie.
Strihový hudobný dokument o živote a tvorbe Gejzu Dusíka. Narodil sa 1.apríla 1907 v Zavare. Po maturite absolvoval 4 semestre na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, potom v rokoch 1932 - 1936 štúdium kompozície na Neues Wiener Conservatorium u profesora E. Zádora. Je zakladateľom modernej slovenskej tanečnej hudby, autorom približne 250 slovenských tanečných piesní, 12 operiet a koncertných skladieb, v rokoch 1949 - 1975 riaditeľom Slovenského ochranného zväzu autorov . Medzi najznámejšie, skoro zľudovelé jeho pesničky patria: Marína,moja, rád ťa mám, Dve oči neverné, Najkrajší kút v celom svete je moja rodná zem, Tá modrá ruža vám povie v slávnej operete Modá ruža , Dedinka v údolí z operety Pod cudzou vlajkou, Podaj mi rúčku maličkú, opereta Hrnčiarsky bál, ai. Zomrel 12.5.1988 v Bratislave.