Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

S úctou, Váš sociálny systém

Nevhodné do 18 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Je tlmočník medzi ľuďmi a autoritami, ktoré zobrazujú sociálny systém.
Na juhovýchodnom Slovensku v dedine Somotor žije Afričan z Beninu - Yves Nikolas Ogou, ktorý pracuje ako sociálny pracovník. Aj keď je v tejto krajine cudzincom, pomáha miestnym ľuďom pochopiť sociálny systém, ktorý je pre nich mnohokrát neprehľadný. Pre týchto ľudí, ktorí často nerozumejú systému a sú v ňom stratení, je Nikolas ich jedinou nádejou. Je ich zástupcom, ich právnym zástupcom, ich najbližším priateľom. Bizarné a absurdné situácie, nedorozumenia a nepochopenie jazyku úradov im často spôsobujú problémy. To je moment, keď sa za nich Nikolas postaví a urobí všetko pre to, aby im pomohol z ich biednych podmienok.