Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Bratislavská lýra 1985

Vhodné pre všetkých
Záznam koncertu.