Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Seniori

Oživené pamiatky a spomienky pamiatkárov, architektov manželov Kataríny a Karola Chudomelkových.