Športová televízia
Športová televízia

Súbor Turiec

Spevy a tance Rómov v interpretácii folklórneho súboru Turiec z Martina.