Správy RTVS
Správy RTVS

Súbor Turiec

Spevy a tance Rómov v interpretácii folklórneho súboru Turiec z Martina.