Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Súbor Turiec

Vhodné pre všetkých
Spevy a tance Rómov v interpretácii folklórneho súboru Turiec z Martina.