Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Súbor Turiec

Vhodné pre všetkých
Spevy a tance Rómov v interpretácii folklórneho súboru Turiec z Martina.