50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Bratislavská lýra 1984;Lýrové pódium

Hudobné návraty - Lýrové pódium Jany Kocianovej.