Vandrovali hudci

Detská hudobno-zábavná relácia s folklórnou tematikou.