Vandrovali hudci (Vandrovali hudci)

Detský program Európska tvorba
Detská hudobno-zábavná relácia s folklórnou tematikou.