Kvety, stromy a kry Slovenska

O rastlinných spoločenstvách, ktoré sú súčasťou mokradí.