Kvety, stromy a kry Slovenska (Rastliny suchých strání)

Vhodné pre všetkých
Suchomilné druhy rastlín sú najpočetnejšou skupinou v našej prírode. Ich domovom sú výslnné a suché trávnaté alebo skalnaté stráne. Na našich suchých stráňach sa zachovalo asi 450 druhov. Je to viac, ako celkový počet rastlín v niektorých európskych štátoch.