Kvety, stromy a kry Slovenska

Dvojka | Sobota 25.05.2019, Zelené bohatstvo


Vhodné pre všetkých

Dokumentárny seriál.

Tento diel sa najvýraznejšie venuje našim listnatým stromom s osobitným zreteľom na najpočetnejšie zastúpený druh - buk. Berie do úvahy aj rastlinstvo, ktoré má svoj domov pod kmeňmi v lesoch ako veternica, hrachor, mliečnik a iné.

Nájdete nás na Facebooku