Kvety, stromy a kry Slovenska

Vhodné pre všetkých
Naše ihličnaté stromy a kríky tvoria takmer polovicu našich lesov. Sú to hlavne smreky, ale aj borovice, smrekovec opadavý, čoraz zriedkavejší tis, jedľa a borievka. Dokument sa zaoberá aj kvetmi a inými rastlinami, ktoré rastú v ihličnatých porastoch. Primeraný priestor sa venuje plodom - šiškám.