Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Kvety, stromy a kry Slovenska

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny seriál.
Tento diel sa najvýraznejšie venuje našim listnatým stromom s osobitným zreteľom na najpočetnejšie zastúpený druh - buk. Berie do úvahy aj rastlinstvo, ktoré má svoj domov pod kmeňmi v lesoch ako veternica, hrachor, mliečnik a iné.