Kvety, stromy a kry Slovenska

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Dokumentárny seriál.
Tento diel sa venuje drevinám, ktoré síce nemajú hospodársky význam, ale denne sa s nimi stretávame a dávajú charakter krajine.Brezy patria u nás medzi najstaršie. Pripravujú pôdu pre nasledujúcu vegetáciu. Čerešňa vtáčia ako l. kvitne na jar. Plody užíva vtáctvo. Aj na jeseň sa ako prvá sfarbuje najprv do žlta a potom do červena. Javory. Lipa veľkolistá a malolistá. Jarabina vtáčia zabraňuje erózii pôdy. Hrab obyčajný.