Kvety, stromy a kry Slovenska

Vhodné pre všetkých
Kvetena a rastlinstvo vysokých horských polôh
Časť, ktorá je zameraná na kvetenu a rastlinstvo vysokých horských polôh. Poniklec, veternica, skalnica, lomikameň, iskerník, prilbica, kamzičník, kýchavica, prasatnica, králik, horec, kortúza.