Kvety, stromy a kry Slovenska

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Dokumentárny seriál.
Vyčerpávajúco ponúka kvetenu a rastlinstvo na našich vlhkomilných i suchých lúkach. Vidíme tu bežné, i vzácnejšie kvety ako horčičník, ľaliu, poniklec, veternicu, hadomor, plešivec dvojdomý, orlíček obyčajný, betoniku lekársku, králika chocholíkatého, náprsník veľkokvetý, pakost lúčny i pakost krvavý, nevädza, prasatnica, klinček, zvonček a iné.