Kvety, stromy a kry Slovenska

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
O rastlinných spoločenstvách, ktoré sú súčasťou mokradí.
Tento diel sa venuje bohatej rastlinnej flóre a rastlinným spoločenstvám, ktoré sú súčasťou mokradí.