Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Koncert orchestra Bratislava Hot Serenaders

Profilový koncert orchestra Bratislava Hot Serenaders aj so špeciálnym hosťom Milanom Lasicom.