50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Spievajte s nami

Vhodné pre všetkých
Hudobno-zábavný cyklus zľudovelých piesní.