Centrum nápadov 1999 (Centrum nápadov )

Vhodné pre všetkých
Inšpiratívny magazín pre šikovné deti.