Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Reportéri

Nevhodné do 12 rokov HD
Aktuálna, analytická a investigatívna publicistika. Zaujímavé témy, kauzy, príbehy, exkluzívne rozhovory. Reportéri sú všade tam, kde zlyháva zákon a nespravodlivosť ostáva nepotrestaná. Prinášajú svedectvo doby, ktorú žijeme.
Dnes sa pozrieme na dva príbehy – v tom prvom sporné reštitúcie znefunkčňujú športové letisko v blízkosti Bratislavy, v druhom sa rodina bývalého politického väzňa z 50-tych rokov márne snaží o nápravu krivdy z minulosti.