EURO 2020
EURO 2020

Školský klub

Vhodné pre všetkých HD
Školský klub alebo Hodinka z triedy bez kriedy sa vracia na televízne obrazovky. Učitelia predstavia žiakom prvého stupňa zaujímavou a hravou formou učivo z oblasti slovenčiny, vlastivedy, matematiky a prírodovedy. Asistovať im pri tom budú štyria detskí pomocníci. Relácia vzniká v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a neziskovou organizáciou Indícia.