Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Školský klub

Vhodné pre všetkých HD
Učitelia predstavia žiakom prvého stupňa zaujímavou a hravou formou učivo zo štyroch oblastí. Relácia vzniká v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a neziskovou organizáciou Indícia.