Športová televízia
Športová televízia

Klub 3

Vhodné pre všetkých HD
Inšpiratívny magazín, plný rád a príbehov (nielen) pre seniorov
Hostia: JUDr. František KUTLÍK- Asociácia mediátorov Slovenska ; Jarmila VIRÁGOVÁ - riaditeľka pre výcvik vodiacich psov ; Rado TOMEŠ - VOISING ; Viktor NIŽNÍK - VOISING.