Športová televízia
Športová televízia

Klub 3

Vhodné pre všetkých HD
Inšpiratívny magazín, plný rád a príbehov (nielen) pre seniorov
Hostia: prof. Pavel ALEXY Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU; JUDr. František KUTLÍK Asociácia mediátorov Slovenska; Iveta MANDŽÁROVÁ Herečka; Jozef PITOŇÁK Fotograf.